Disclaimer

Gebruiksvoorwaarden website

Gebruikersovereenkomst – Privacy Policy

Artikel 1. Voorwerp

Deze gebruikersovereenkomst bevat de bepalingen en de voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van de informatie en diensten aangeboden door de site. De gebruiker (zij het lid, bezoeker of adverteerder) van de site en van de diensten die door de site aangeboden worden, wordt geacht ingestemd te hebben met de bepalingen van deze gebruikersovereenkomst.

FDC Window Film bvba (Glasfolie.be) behoudt zich het recht voor op elk ogenblik deze gebruikersovereenkomst te wijzigen. De geamendeerde gebruikersovereenkomst zal bekend gemaakt worden op de site en zal automatisch van kracht worden dertig dagen na de initiële bekendmaking.

Artikel 2. Aansprakelijkheid

FDC Window Film bvba (Glasfolie.be) kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de onjuistheden of tekortkomingen in de gegevens zoals die vermeld staan op de site. Dit geldt zowel voor informatie die door FDC Window Film bvba (Glasfolie.be) zelf op de site werd geplaatst, alsook voor informatie afkomstig van gebruikers (leden, bezoekers en adverteerders).

Incorrecte gegevens of tekortkomingen op de site geven geen recht op een financiële compensatie. FDC Window Film bvba (Glasfolie.be) is niet verantwoordelijk t.a.v. gebruikers of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven en interpreteren van informatie.

FDC Window Film bvba (Glasfolie.be) biedt de website uitdrukkelijk aan “zoals ze is”. Voor de technische realisatie ervan wordt een beroep gedaan op de meest geavanceerde technieken. FDC Window Film bvba (Glasfolie.be) kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor het (tijdelijk) uitvallen of eventueel dysfunctioneren van het systeem.

FDC Window Film bvba (Glasfolie.be) is niet verantwoordelijk voor links naar sites die beheerd worden door derden. FDC Window Film bvba (Glasfolie.be) oefent geen enkele controle uit over de voorgenoemde websites en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan. De opname van links naar deze websites betekent niet dat FDC Window Film bvba (Glasfolie.be) de elementen goedkeurt die deze sites bevatten, en impliceert niet noodzakelijk een samenwerking tussen FDC Window Film bvba (Glasfolie.be) en de eigenaars van deze sites.

De informatie op de site wordt periodiek gewijzigd. FDC Window Film bvba (Glasfolie.be) behoudt zich het recht voor op elk moment verbeteringen en/of wijzigingen door te voeren op de site.

Artikel 3. Intellectuele eigendom en copyright

De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de op de site verstrekte gegevens (teksten, grafische elementen,…) eigendom zijn en blijven van FDC Window Film bvba (Glasfolie.be). Niets van de site mag gebruikt worden voor reproductie, aanpassing, verspreiding, verkoop, publicatie of commerciële doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FDC Window Film bvba (Glasfolie.be). Het is ook verboden om deze informatie elektronisch op te slaan of te gebruiken voor onwettige doeleinden. Het opslaan van informatie vanop de site in een database is niet toegestaan, met uitzondering van het automatisch ‘cachen’ van de informatie door een browser. Logo’s zijn en blijven eigendom van hun rechtmatiege eigenaars. Ze zijn louter indicatief gebruikt. De auteurs van afbeeldingen, scripts en andere middelen zijn hieronder erkend voor hun werk en hun werk wordt gebruikt onder de juiste licenties.

Artikel 4. Privacyregeling en bescherming van de persoonlijke levenssfeer

FDC Window Film bvba (Glasfolie.be) verzamelt persoonlijke informatie die noodzakelijk is om een optimale werking van de site te garanderen. Deze informatie kan door FDC Window Film bvba (Glasfolie.be) gebruikt worden voor acties of berichten van commerciële aard. FDC Window Film bvba (Glasfolie.be) verbindt er zich echter toe deze gegevens nooit vrij te geven aan derden zonder de expliciete toestemming van de betrokken partij.

FDC Window Film bvba (Glasfolie.be) verzamelt ook informatie in logfiles. Deze informatie wordt gebruikt voor interne doeleinden, zoals trafiek- en profielanalyse om op die manier het dienstenaanbod van de site verder op punt te stellen. FDC Window Film bvba (Glasfolie.be) maakt gebruik van zogenaamde ‘cookies’ (kleine stukjes informatie die op de harde schijf van de gebruiker weggeschreven worden) om het gebruik van de website te vergemakkelijken.

Wijzigingen aan de FDC Window Film bvba (Glasfolie.be) Privacyregeling zijn te allen tijde mogelijk.

Artikel 5. Bewijs en toepasselijk recht

Het Belgische recht is van toepassing. Partijen aanvaarden dat de elektronische communicatie tussen hen beiden rechtskracht bezit van schriftelijk bewijs. In geval van geschillen of betwisting zijn enkel de rechtbanken van Turnhout bevoegd.